|BLINKEN_EIN| THE DAILY ubermorgen BRIEFING |BLINKEN_AUS| +++ 15//02//2002;; +++ [[ubLZ:2002BSE1502am,live f/UNA_STUDIO st. moritz]] +++ TOP HEADLINE +++ |BLINKEN_EIN|UBERMORGEN FEAT. QUEEN SOLLFRANK|BLINKEN_AUS| +++ CORNELIA SOLLFRANK, queen cornelia OR; the other way around OR "pay my dues..."; OR paris 2002; OR TLP , + NKG , OBN , INT , LHL , JUDGE5 , OHHH , KIFFEN , Modern teknik och nya kommunikationsmšjligheter fšrŠndrar ocksŒ konstnŠrens roll i samhŠllet. Det centrala temat fšr Cornelia Sollfranks arbete Šr relationen mellan konst och politik. Hon undersšker hur fšrestŠllningar om konst fšrŠndras, hur konst sprids och distribueras med hjŠlp av tekniken samt hur mŠn och kvinnor hanterar teknologi, kommunikation och nŠtverkande som konstform. WAS? JA!WOHL! ; , captainLIZVLX und naziHANS/ |BLINKEN_EIN| DAILYTOP9 ;E-NFO_BREAKfast:|BLINKEN_AUS| 1. osmoze 2. dunkerque 3. eindhoven 4. offf 5. roma 6. strasbourg 7. toulouse 8. meric 9. reso ...brought to you by UNA [uberNEWSAGENCY]; |BLINKEN_EIN|ubermorgen:: : "we make money!"; |BLINKEN_AUS| http://www.ubermorgen.com